Společenská odpovědnost

Naším hlavním posláním je podporovat růst malého a středního podnikání v ČR. Uvědomujeme si, že naše činnost je úzce spjata se společností a okolním prostředím. Potřebám svého okolí se snažíme porozumět a směřovat k němu své společenské aktivity.

Víme, že náš úspěch dokáže změnit i svět kolem nás.

Společenská odpovědnost

Jsme odpovědní ke svému okolí

Díky spolupráci s největší českou ekologickou nadací Parnerství máme podíl na  revitalizaci české krajiny formou sázení stromů - výsadby alejí.

Pomáháme financovat projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí a společnost - podpora zvýhodněných úvěrů v programech „Úspory energie“ a „Nové úspory energie“ a poskytujeme poradenství ELENA (pomoc při zpracování energeticky úsporného projektu).

V našich kancelářích třídíme odpad a díky konceptu bezpapírové banky tiskeneme jen dokumenty, které jsou nezbytně nutné.

Pomáháme i neziskovým organizacím věcnými dary, například formou darování přebytečného kancelářského nábytku.

Naši kolegové chodí pravidelně darovat krev, krevní složky či kostní dřeň.

Cítíme odpovědnost i k našim zaměstnancům

Podporujeme rovné pracovní příležitosti a  rozvíjíme talent zaměstnanců.

Staráme se o zdraví a životní spokojenost našich zaměstnanců a pokud to charakter práce dovoluje, nabízíme možnost práce z domova nebo kratší pracovní úvazky.

V oblasti work-life balance pomáháme našim zaměstnancům, formou individuálních konzultací s kouči, poradci a terapeuty, předcházet psychosomatickým onemocněním a negativním dopadům stresu.

Jednáme na základě etického kodexu, korupce a úplatkářství u nás nemají místo.

Nastavení cookies