Externí spolupráce

Představujeme program Fénix a hledáme ty dodavatele služeb, kteří nám ho pomohou dotáhnout do zdárného konce. Zjistěte si více informací a zapojte se!

Externí spolupráce

Program Fénix - měníme systémy a hledáme odborníky

V NRB aktuálně probíhá komplexní technologická obměna, interně ji nazýváme program FÉNIX. V souvislosti s tím hledáme řadu externích dodavatelů služeb, zejména v oblasti IT.

Co to je program Fénix a proč ho v NRB realizujeme?

Program Fénix je soubor několika projektů banky zaměřených na komplexní technologickou obměnu klíčových bankovních systémů. Technologická obměna našich klíčových systémů nám umožní vyšší flexibilitu a rychlejší implementaci nových produktů.

Možnosti spolupráce na programu Fénix

V rámci programu Fénix počítáme se zapojením externích expertů, abychom sestavili realizační tým, který nám pomůže dotáhnout program Fénix do úspěšného konce.

Proto jsme spustili dynamický nákupní systém (DNS) (ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek), který slouží výběru a nasmlouvání potřebných kapacit formou dodavatelského vztahu (tzv. “bodyshopping”). Všechny zakázky i výzva k účasti v DNS jsou zveřejněny na webu Tender arena.

Pokud jste firma nebo OSVČ, máte zájem se podílet na tomto rozsáhlem programu a můžete nám nabídnout poptávanou službu, neváhejte se přihlásit do DNS.

Přihlásit se do DNS

Nastavení cookies